Các công cụ tìm kiếm

Trên thế giới, ngoài các có các ông lớn sở hữu các công cụ tìm kiếm đình đám như Google, Bing, còn có các ông "nhỏ xíu" cũng hoạt động trong lĩnh vực đầy tìm năng.
Dưới đây là top 15 công cụ tìm kiếm phổ biến nhất trên mạng internet do eBizMBA đánh giá xếp hạng. Các dữ liệu này tính tới thời điểm tháng 6 năm 2016. Các số liệu nằm trong dấu"* # *" Là dùng để ước tính cho các trang web với dữ liệu hạn chế.

google

1 Google

1 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
1,600,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
1 - Compete đánh giá xếp hạng
1 - Quantcast đánh giá xếp hạng
1 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA
Tìm hiểu thêm về hệ thống tìm kiếm Google vận hành như thế nào

bing

2 Bing

15 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
400,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
5 - Compete đánh giá xếp hạng
19 - Quantcast đánh giá xếp hạng
22 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA
yahoo

3 Yahoo! Search

18 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
300,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
*8* - Compete đánh giá xếp hạng
*28* - Quantcast đánh giá xếp hạng
NA - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA
ask

4 Ask

25 eBizMBA đánh giá xếp hạng
245,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
14 - Compete đánh giá xếp hạng
31 - Quantcast đánh giá xếp hạng
31 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

aol

5 Aol Search

245 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
125,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
*250* - Compete đánh giá xếp hạng
*240* - Quantcast đánh giá xếp hạng
NA - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

wow

6 Wow

271 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
100,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
20 - Compete đánh giá xếp hạng
*26* - Quantcast đánh giá xếp hạng
767 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

webcrawler

7 WebCrawler

511 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
65,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
100 - Compete đánh giá xếp hạng
759 - Quantcast đánh giá xếp hạng
674 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

mywebsearch

8 MyWebSearch

545 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
60,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
*105* - Compete đánh giá xếp hạng
1,124 - Quantcast đánh giá xếp hạng
405 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

infospace

9 Infospace

892 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
24,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
*66* - Compete đánh giá xếp hạng
*500* - Quantcast đánh giá xếp hạng
2,110 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

info

10 Info

1,064 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
13,500,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
378 - Compete đánh giá xếp hạng
877 - Quantcast đánh giá xếp hạng
1,938 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

duckduckgo

11 DuckDuckGo

1,605 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
13,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
1,898 - Compete đánh giá xếp hạng
2,290 - Quantcast đánh giá xếp hạng
629 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

contenko

12 Contenko

2,402 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
11,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
*200* - Compete đánh giá xếp hạng
*2,500* - Quantcast đánh giá xếp hạng
4,505 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

dogpile

13 Dogpile

2,421 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
10,500,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
2,734 - Compete đánh giá xếp hạng
1,446 - Quantcast đánh giá xếp hạng
3,084 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

alhea

14 Alhea

4,300 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
7,500,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
451 - Compete đánh giá xếp hạng
*1,225* - Quantcast đánh giá xếp hạng
11,225 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

ixquick

15 ixQuick

8,954 - eBizMBA đánh giá xếp hạng
4,000,000 - Số người truy cập trung bình hàng tháng
12,512 - Compete đánh giá xếp hạng
4,468 - Quantcast đánh giá xếp hạng
9,857 - Alexa đánh giá xếp hạng
Ngày cập nhật gần nhất: Tháng sáu 4, 2016.
Các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất eBizMBA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây