Tên miền

Bảng giá tên miền áp dụng khi đăng ký sản phẩm LẬT ĐẬT WEB. Đăng ký tên miền tại LẬT ĐẬT WEB để đảm bảo thương hiệu của bạn được bảo vệ an toàn và giá rẻ tại Việt Nam.

Giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký 
(Không thuế suất)
Phí duy trì/năm 
(Không thuế suất)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(Chưa bao gồm 10 % VAT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10 % VAT)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn
Hoàn 100k vào tài khoản khuyến mãi cho mỗi tên miền .vn đăng ký mới. vào Thứ 3 và thứ 4 hàng tuần
200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn
Hoàn 100k vào tài khoản khuyến mãi cho mỗi tên miền .com.vn đăng ký mới. vào Thứ 3 và thứ 4 hàng tuần
200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.int.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt 0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ

Tên miền có 1 ký tự .VN

200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ

Tên miền có 2 ký tự .VN

200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ
Chuyển tên miền về Lật Đật Web Phí chuyển đổi Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(Chưa bao gồm 10 % VAT)
Tổng tiền chuyển đổi + sử dụng năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) = (1+2+3) + (3*10%)
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.name.vn Miễn phí 30.000 đ 20.000 đ 52.000 đ
.int.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ

Tên miền có 1 ký tự .VN

Miễn phí 40.000.000 đ 100.000 đ 40.110.000 đ

Tên miền có 2 ký tự .VN

Miễn phí 10.000.000 đ 100.000 đ 10.110.000 đ

Giá tên miền Quốc Tế

Dich vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm Chuyển tên miền về Lật Đật Web
Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu
.com Miễn phí 239.000 đ 299.000 đ 240.000 đ
.net Miễn phí 269.000 đ 319.000 đ 260.000 đ
.org Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.info Miễn phí 379.000 đ 379.000 đ 300.000 đ
.biz Miễn phí 398.000 đ 398.000 đ 398.000 đ
.ws Miễn phí 686.000 đ 686.000 đ 686.000 đ
.top Miễn phí 39.000 đ 280.000 đ 280.000 đ
.xyz Miễn phí 29.000 đ 289.000 đ 289.000 đ
.shop Miễn phí 809.000 đ 809.000 đ 809.000 đ
.asia Miễn phí 59.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.eu Miễn phí 298.000 đ 298.000 đ 298.000 đ
.us Miễn phí 270.000 đ 270.000 đ 270.000 đ
.cc Miễn phí 289.000 đ 289.000 đ 289.000 đ
.tv Miễn phí 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.fr Miễn phí 310.000 đ 310.000 đ 310.000 đ
.ca Miễn phí 578.000 đ 578.000 đ 578.000 đ
.com.sg Miễn phí 1.045.000 đ 1.045.000 đ 1.045.000 đ
.sg Miễn phí 1.045.000 đ 1.045.000 đ 1.045.000 đ
.net.uk Miễn phí 299.000 đ 299.000 đ 299.000 đ
.co.uk Miễn phí 299.000 đ 299.000 đ 299.000 đ
.org.uk Miễn phí 299.000 đ 299.000 đ 299.000 đ
.ltd.uk Miễn phí 299.000 đ 299.000 đ 299.000 đ
.plc.uk Miễn phí 299.000 đ 299.000 đ 299.000 đ
.me.uk Miễn phí 299.000 đ 299.000 đ 299.000 đ
.in Miễn phí 326.000 đ 326.000 đ 326.000 đ
.uno Miễn phí 784.000 đ 784.000 đ 784.000 đ
.co.in Miễn phí 260.000 đ 260.000 đ 260.000 đ
.net.in Miễn phí 260.000 đ 260.000 đ 260.000 đ
.org.in Miễn phí 260.000 đ 260.000 đ 260.000 đ
.firm.in Miễn phí 260.000 đ 260.000 đ 260.000 đ
.gen.in Miễn phí 260.000 đ 260.000 đ 260.000 đ
.ind.in Miễn phí 260.000 đ 260.000 đ 260.000 đ
.co Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.nom.co Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.com.co Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.net.co Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.mobi Miễn phí 447.000 đ 447.000 đ 447.000 đ
.com.tw Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.idv.tw Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.game.tw Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.ebiz.tw Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.club.tw Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.tw Miễn phí 1.045.000 đ 1.045.000 đ 1.045.000 đ
.dentist Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.lawyer Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.attorney Miễn phí 839.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.pics Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.news Miễn phí 545.000 đ 545.000 đ 545.000 đ
.online Miễn phí 49.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.art Miễn phí 89.000 đ 319.000 đ 319.000 đ
.college Miễn phí 1.493.000 đ 1.493.000 đ 1.493.000 đ
.design Miễn phí 161.000 đ 1.101.000 đ 1.101.000 đ
.fans Miễn phí 1.656.000 đ 1.656.000 đ 1.656.000 đ
.feedback Miễn phí 9.850.000 đ 9.850.000 đ 9.850.000 đ
.fun Miễn phí 49.000 đ 519.000 đ 519.000 đ
.love Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.protection Miễn phí 65.347.000 đ 65.347.000 đ 65.347.000 đ
.reit Miễn phí 32.685.000 đ 32.685.000 đ 32.685.000 đ
.rent Miễn phí 1.493.000 đ 1.493.000 đ 1.493.000 đ
.security Miễn phí 65.347.000 đ 65.347.000 đ 65.347.000 đ
.space Miễn phí 49.000 đ 519.000 đ 519.000 đ
.store Miễn phí 49.000 đ 1.329.000 đ 1.329.000 đ
.tech Miễn phí 99.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.theatre Miễn phí 16.354.000 đ 16.354.000 đ 16.354.000 đ
.tickets Miễn phí 11.455.000 đ 11.455.000 đ 11.455.000 đ
.wiki Miễn phí 99.000 đ 643.000 đ 643.000 đ
.bank 4.025.000 đ
(Miễn phí nếu bạn đăng ký tên miền thành công)
22.070.000 đ 22.070.000 đ 22.070.000 đ
.insurance 4.025.000 đ
(Miễn phí nếu bạn đăng ký tên miền thành công)
22.070.000 đ 22.070.000 đ 22.070.000 đ
.tel Miễn phí 319.000 đ 319.000 đ 319.000 đ
.work Miễn phí 189.000 đ 189.000 đ 189.000 đ
.website Miễn phí 49.000 đ 519.000 đ 519.000 đ
.social Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.click Miễn phí 251.000 đ 251.000 đ 251.000 đ
.immo Miễn phí 676.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.name Miễn phí 298.000 đ 298.000 đ 298.000 đ
.me Miễn phí 653.000 đ 653.000 đ 653.000 đ
.one Miễn phí 235.000 đ 235.000 đ 235.000 đ
.rich Miễn phí 70.223.000 đ 70.223.000 đ 70.223.000 đ
.luxury Miễn phí 16.004.000 đ 16.004.000 đ 16.004.000 đ
.bio Miễn phí 1.492.000 đ 1.492.000 đ 1.492.000 đ
.ink Miễn phí 69.000 đ 643.000 đ 643.000 đ
.style Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.men Miễn phí 88.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.link Miễn phí 251.000 đ 251.000 đ 251.000 đ
.download Miễn phí 88.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.site Miễn phí 49.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.beer Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.pizza Miễn phí 1.199.000 đ 1.199.000 đ 1.199.000 đ
.bet Miễn phí 382.000 đ 382.000 đ 382.000 đ
.date Miễn phí 88.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.review Miễn phí 186.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.game Miễn phí 9.821.000 đ 9.821.000 đ 9.821.000 đ
.forsale Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.recipes Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.physio Miễn phí 1.983.000 đ 1.983.000 đ 1.983.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.256.000 đ 3.256.000 đ 3.256.000 đ
.faith Miễn phí 186.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.lgbt Miễn phí 1.001.000 đ 1.001.000 đ 1.001.000 đ
.xxx Miễn phí 2.972.000 đ 2.972.000 đ 2.972.000 đ
.hamburg Miễn phí 1.600.000 đ 1.600.000 đ 1.600.000 đ
.london Miễn phí 1.568.000 đ 1.568.000 đ 1.568.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.068.000 đ 1.068.000 đ 1.068.000 đ
.degree Miễn phí 1.003.000 đ 1.068.000 đ 1.068.000 đ
.bar Miễn phí 1.656.000 đ 1.656.000 đ 1.656.000 đ
.build Miễn phí 1.999.000 đ 1.999.000 đ 1.999.000 đ
.press Miễn phí 139.000 đ 1.626.000 đ 1.626.000 đ
.green Miễn phí 1.656.000 đ 1.656.000 đ 1.656.000 đ
.red Miễn phí 382.000 đ 382.000 đ 382.000 đ
.shiksha Miễn phí 382.000 đ 382.000 đ 382.000 đ
.kim Miễn phí 382.000 đ 382.000 đ 382.000 đ
.blue Miễn phí 382.000 đ 382.000 đ 382.000 đ
.pink Miễn phí 382.000 đ 382.000 đ 382.000 đ
.onl Miễn phí 523.000 đ 523.000 đ 523.000 đ
.nagoya Miễn phí 326.000 đ 326.000 đ 326.000 đ
.okinawa Miễn phí 490.000 đ 490.000 đ 490.000 đ
.ryukyu Miễn phí 490.000 đ 490.000 đ 490.000 đ
.club Miễn phí 49.000 đ 315.000 đ 315.000 đ
.audio Miễn phí 3.289.000 đ 3.289.000 đ 3.289.000 đ
.futbol Miễn phí 289.000 đ 300.000 đ 300.000 đ
.juegos Miễn phí 9.821.000 đ 9.821.000 đ 9.821.000 đ
.pictures Miễn phí 251.000 đ 268.000 đ 268.000 đ
.equipment Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.gallery Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.graphics Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.band Miễn phí 545.000 đ 545.000 đ 545.000 đ
.diet Miễn phí 3.289.000 đ 3.289.000 đ 3.289.000 đ
.help Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.reviews Miễn phí 545.000 đ 545.000 đ 545.000 đ
.dance Miễn phí 545.000 đ 545.000 đ 545.000 đ
.actor Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.haus Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.rest Miễn phí 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.christmas Miễn phí 1.003.000 đ 1.003.000 đ 1.003.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.289.000 đ 3.289.000 đ 3.289.000 đ
.menu Miễn phí 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.accountants Miễn phí 2.179.000 đ 2.179.000 đ 2.179.000 đ
.credit Miễn phí 2.179.000 đ 2.179.000 đ 2.179.000 đ
.loans Miễn phí 2.179.000 đ 2.179.000 đ 2.179.000 đ
.energy Miễn phí 2.179.000 đ 2.179.000 đ 2.179.000 đ
.archi Miễn phí 1.492.000 đ 1.492.000 đ 1.492.000 đ
.host Miễn phí 139.000 đ 2.146.000 đ 2.146.000 đ
.associates Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.digital Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.toys Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.works Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.wtf Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.trade Miễn phí 88.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.country Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.gift Miễn phí 458.000 đ 458.000 đ 458.000 đ
.photo Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.vacations Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.bargains Miễn phí 709.000 đ 709.000 đ 709.000 đ
.guru Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.land Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.bike Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.singles Miễn phí 709.000 đ 709.000 đ 709.000 đ
.camera Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.estate Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.contractors Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.construction Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.domains Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.academy Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.computer Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.training Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.builders Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.cash Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.media Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.coffee Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.clothing Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.webcam Miễn phí 186.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.co.com Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.enterprises Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.tattoo Miễn phí 1.003.000 đ 1.003.000 đ 1.003.000 đ
.shoes Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.sexy Miễn phí 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.limo Miễn phí 1.199.000 đ 1.199.000 đ 1.199.000 đ
.holdings Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.ventures Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.voyage Miễn phí 1.101.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.careers Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.finance Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.financial Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.furniture Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.lease Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.fund Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.investments Miễn phí 2.179.000 đ 2.179.000 đ 2.179.000 đ
.tax Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.capital Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.claims Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.clinic Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.condos Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.dating Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.delivery Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.dental Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.engineering Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.expert Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.holiday Miễn phí 1.101.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.insure Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.maison Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.restaurant Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.surgery Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.tienda Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.university Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.bayern Miễn phí 1.130.000 đ 1.130.000 đ 1.130.000 đ
.cruises Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.flights Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.black Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.villas Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.healthcare Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.codes Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.viajes Miễn phí 1.101.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.partners Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.photography Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.technology Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.photos Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.lighting Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.directory Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.today Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.tips Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.company Miễn phí 189.000 đ 209.000 đ 209.000 đ
.systems Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.management Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.center Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.support Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.email Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.solutions Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.city Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.gratis Miễn phí 447.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.network Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.ninja Miễn phí 449.000 đ 449.000 đ 449.000 đ
.reisen Miễn phí 447.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.report Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.rip Miễn phí 415.000 đ 449.000 đ 449.000 đ
.schule Miễn phí 447.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.supplies Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.supply Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.289.000 đ 3.289.000 đ 3.289.000 đ
.agency Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.education Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.international Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.exposed Miễn phí 447.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.institute Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.accountant Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.airforce Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.army Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.auction Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.cards Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.care Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.casa Miễn phí 189.000 đ 189.000 đ 189.000 đ
.catering Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.church Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.cleaning Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.community Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.consulting Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.cool Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.deals Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.direct Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.discount Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.engineer Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.events Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.exchange Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.fail Miễn phí 676.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.farm Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.fish Miễn phí 335.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.fishing Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.fitness Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.gifts Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.gives Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.gripe Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.guide Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.hosting Miễn phí 9.821.000 đ 9.821.000 đ 9.821.000 đ
.immobilien Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.industries Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.life Miễn phí 709.000 đ 709.000 đ 709.000 đ
.limited Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.market Miễn phí 709.000 đ 709.000 đ 709.000 đ
.marketing Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.moda Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.navy Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.parts Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.productions Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.properties Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.property Miễn phí 3.289.000 đ 3.289.000 đ 3.289.000 đ
.republican Miễn phí 676.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.sarl Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.services Miễn phí 709.000 đ 709.000 đ 709.000 đ
.software Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.tools Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.vet Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.vision Miễn phí 335.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.watch Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.world Miễn phí 709.000 đ 709.000 đ 709.000 đ
.yoga Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.foundation Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.place Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.town Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.camp Miễn phí 1.199.000 đ 1.199.000 đ 1.199.000 đ
.guitars Miễn phí 3.289.000 đ 3.289.000 đ 3.289.000 đ
.solar Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.bid Miễn phí 88.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.horse Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.surf Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.zone Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.house Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.cab Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.florist Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.glass Miễn phí 335.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.rentals Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.repair Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.boutique Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.cheap Miễn phí 709.000 đ 709.000 đ 709.000 đ
.kaufen Miễn phí 676.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.party Miễn phí 88.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.science Miễn phí 186.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.cricket Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.win Miễn phí 88.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.loan Miễn phí 88.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.racing Miễn phí 186.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.cafe Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.chat Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.dog Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.express Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.mba Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.money Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.plus Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.school Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.show Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.team Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.cooking Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.fashion Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.fit Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.garden Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.rodeo Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.vodka Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.wedding Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.study Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.courses Miễn phí 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.poker Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.apartments Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.bingo Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.coach Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.coupons Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.golf Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.hockey Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.jewelry Miễn phí 1.101.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.legal Miễn phí 335.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.memorial Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.Salon Miễn phí 1.199.000 đ 1.199.000 đ 1.199.000 đ
.taxi Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.tennis Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.theater Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.tours Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.vin Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.wine Miễn phí 1.182.000 đ 1.182.000 đ 1.182.000 đ
.sydney Miễn phí 1.959.000 đ 1.959.000 đ 1.959.000 đ
.organic Miễn phí 2.155.000 đ 2.155.000 đ 2.155.000 đ
.vote Miễn phí 2.155.000 đ 2.155.000 đ 2.155.000 đ
.voto Miễn phí 2.155.000 đ 2.155.000 đ 2.155.000 đ
.adult Miễn phí 2.646.000 đ 2.646.000 đ 2.646.000 đ
.porn Miễn phí 2.646.000 đ 2.646.000 đ 2.646.000 đ
.sex Miễn phí 2.646.000 đ 2.646.000 đ 2.646.000 đ
.film Miễn phí 2.547.000 đ 2.547.000 đ 2.547.000 đ
.gold Miễn phí 2.179.000 đ 2.179.000 đ 2.179.000 đ
.tires Miễn phí 2.179.000 đ 2.179.000 đ 2.179.000 đ
.movie Miễn phí 6.555.000 đ 6.555.000 đ 6.555.000 đ
.lotto Miễn phí 40.850.000 đ 40.850.000 đ 40.850.000 đ
.auto Miễn phí 65.347.000 đ 65.347.000 đ 65.347.000 đ
.car Miễn phí 65.347.000 đ 65.347.000 đ 65.347.000 đ
.cars Miễn phí 65.347.000 đ 65.347.000 đ 65.347.000 đ
.business Miễn phí 209.000 đ 209.000 đ 209.000 đ
.doctor Miễn phí 2.179.000 đ 2.179.000 đ 2.179.000 đ
.football Miễn phí 441.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.fyi Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.gmbh Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.group Miễn phí 300.000 đ 300.000 đ 300.000 đ
.hospital Miễn phí 1.166.000 đ 1.166.000 đ 1.166.000 đ
.irish Miễn phí 369.000 đ 369.000 đ 369.000 đ
.jetzt Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.ltd Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.reise Miễn phí 2.179.000 đ 2.179.000 đ 2.179.000 đ
.run Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.shopping Miễn phí 709.000 đ 709.000 đ 709.000 đ
.soccer Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.casino Miễn phí 3.256.000 đ 3.256.000 đ 3.256.000 đ
.blog Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.lol Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.mom Miễn phí 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.flowers Miễn phí 3.289.000 đ 3.289.000 đ 3.289.000 đ
.global Miễn phí 1.656.000 đ 1.656.000 đ 1.656.000 đ
.democrat Miễn phí 676.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.studio Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.sale Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.rocks Miễn phí 300.000 đ 300.000 đ 300.000 đ
.pub Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
.live Miễn phí 545.000 đ 545.000 đ 545.000 đ
.games Miễn phí 449.000 đ 449.000 đ 449.000 đ
.family Miễn phí 545.000 đ 545.000 đ 545.000 đ
.video Miễn phí 545.000 đ 545.000 đ 545.000 đ
.stream Miễn phí 88.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.buzz Miễn phí 839.000 đ 839.000 đ 839.000 đ
.best Miễn phí 59.000 đ 519.000 đ 519.000 đ
.tube Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.earth Miễn phí 519.000 đ 519.000 đ 519.000 đ
.ngo Miễn phí 1.003.000 đ 1.003.000 đ 1.003.000 đ
.ong Miễn phí 1.003.000 đ 1.003.000 đ 1.003.000 đ
.miami Miễn phí 415.000 đ 415.000 đ 415.000 đ
.vip Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ 349.000 đ
.travel Miễn phí 2.636.000 đ 2.636.000 đ 2.636.000 đ
.cloud Miễn phí 619.000 đ 619.000 đ 619.000 đ
.pro Miễn phí 382.000 đ 382.000 đ 382.000 đ
.ceo Miễn phí 2.309.000 đ 2.309.000 đ 2.309.000 đ
.fm Miễn phí 2.799.000 đ 2.799.000 đ 2.799.000 đ
.baby Miễn phí 519.000 đ 1.656.000 đ 1.656.000 đ
.cam Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ 480.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ 419.000 đ 419.000 đ
.icu Miễn phí 59.000 đ 186.000 đ 186.000 đ
.monster Miễn phí 49.000 đ 309.000 đ 309.000 đ
.ooo Miễn phí 676.000 đ 676.000 đ 676.000 đ
.saarland Miễn phí 575.000 đ 575.000 đ 575.000 đ
.pw/ .pet/ .promo/ .ski Miễn phí 1.002.000 đ 1.002.000 đ 1.002.000 đ
.net.tw Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.kiwi Miễn phí 1.078.000 đ 1.078.000 đ 1.078.000 đ
.org.tw Miễn phí 888.000 đ 888.000 đ 888.000 đ
.rehab Miễn phí 725.000 đ 725.000 đ 725.000 đ
Giá chưa bao gồm VAT (10%).
Tên miền được tự động gia hạn thêm 1 năm sử dụng.
Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia. VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây